INTERAKTIVITET

Ordet interaktivitet betegner et

veksel- eller samspill med noe

eller noen.

 

Begrepet interaktivitet er særlig

brukt om samspillet mellom en

bruker og en programvare.

 

WOLLNICK lager løsninger som

løfter frem innholdet på en ny måte.