GRAFISK

Belleville, Fiasco og TheBAR er

logoer til steder der jeg også har designet interiøret.

 

DRINK er innpakningsdesign, mens

Nygaard er ett enkeltstående oppdrag.

 

WOLLNICK gjør ikke mange grafiske arbeider, men de som lages er bra.